Birinci sefer yayınlanan evraklar ve fotoğraflarla hazırlanan kapsamlı tarih okuması: 6-7 Eylül Olayları

Posted by

Kıbrıs Problemi, 1950’lerin ortasında gündemi meşgul eden en kıymetli husustu. Türk-Yunan münasebetlerini geren bu problem Türk kamuoyu tarafından sahiplenilmiş, hükûmeti de dikkatli bir tavır takınmaya itmişti. 6-7 Eylül 1955 Olayları ve yaşanan trajedi, bağları farklı bir noktaya taşımıştı.

Demokrat Parti Hükûmetleri 1955 sonrasında olayların sancılarını çekmiş, Türkiye’nin milletlerarası arenada bozulan imajını düzeltme uğraşı de daima sürmüştü. 27 Mayıs 1960 Darbesi’nden sonra Yassıada mahkemelerinde 6-7 Eylül Olayları önemli bir gündem teşkil etmişti.

1950’lerde Türkiye ve Yunanistan ortasındaki ilgileri geren, milliyetçi hisleri kabartan vetahammül hudutlarını zorlayan pek çok yurt içi ve yurt dışı gelişmeden sonra Atatürk’ün Selanik’teki meskeninin bombalandığı haberi 6-7 Eylül Olayları’nın pimini çekti.

6-7 Eylül Olayı’na öteki bir bakış

Peki Türk milletinin iki bin yıldır ayakta tuttuğu çok kültürlü devlet geleneğinin bu kadar yara aldığı 6-7 Eylül Olayları salt ruhsal etkenlerle açıklanabilir mi?

Olaylar hükûmetin tertibi miydi? Hükûmetin sorumluluğu komünistlere yüklemesi ne kadar manalı? Olaylarda dış servis,popüler telaffuzla derin yapı teması var mı?

Arşivden çıkan belgeler

Elinizdeki eser, 6-7 Eylül Olayları’nın gerçekleştiği devirde TBMM Lider Vekili olan Mahmut Goloğlu’nun özel arşivinden kuvvetle besleniyor.

Mevcut çalışmalarda kullanılmayan arşiv evraklarını ve gazete koleksiyonlarını varlıklı bir kaynakçayla sentezleyen kitap, devrin ayrıntılı bir portresini çiziyor.

Olaylara ışık tutan kitap

Çağdaş Türkiye tarihine duygusal ya da milliyetçi refleksten uzak, Türk devlet geleneğine rastgele bir taarruzda bulunmadan, bugüne kadar kullanılmamış evrakları ortaya çıkarıp mevcut literatürle sentezleyerek sunan 6-7 Eylül Olayları, devlet prestijini epey zedeleyen olaylara bütün taraflarıyla ışık tutuyor.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.